تماس با معاونت

اطلاعات تماس

شهریار، بلوار نواب صفوی، کوچه آموزش و پرورش،
ساختمان شهید باهنر، طبقه اول،
کارشناسی تعاون و امور رفاهی

تلفن : ۶۵۲۵۷۴۴۵-۰۲۱
فکس : ۶۵۲۹۱۳۰۱-۰۲۱
ایمیل : info@refah1251.ir
ایمیل : refah1251@yahoo.com

کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی : سید رضا موهبتی
کارشناس تعاون : علی کرد
کارشناس تعاون : مهدی بارانی


معاونت پشتیبانی

معاونت محترم پشتیبانی : بهروز هاشمی
تلفن : ۶۵۲۹۱۲۲۰-۰۲۱

فرم تماس