بیمه عمر مصوب و عمر مکمل

نویسنده:admin تعداد نظرات:0
تاریخ: 16 خرداد 1394 - 18:14
برچسب‌ها: 

مطابق این قرارداد ، مبلغ 32700 ریال به عنوان حق بیمه ماهانه از حقوق بیمه شده کسر و در صورت فوت یا از کارافتادگی دائم و قطعی مبلغ 50.000.000 ریال به افرادی که در فرم وصیت توسط متقاضی مشخص شده اند پرداخت می گردد .

تمامی همکاران فرهنگی (رسمی ، پیمانی ، قراردادی) تحت پوشش این بیمه هستد . به عبارت دیگر پوشش بیمه ای عمر مصوب برای تمام کارکنان دولت اجباری است .

بیمه عمر مکمل

مطابق این قرارداد که مفاد مهم آن به شرح ذیل آمده است ، مبلغ 40875 ریال به عنوان حق بیمه ماهانه از حقوق بیمه شده کسر و در صورت فوت یا از کارافتادگی دائم و قطعی مبلغ 150.000.000 ریال به افرادی که در فرم عضویت توسط متقاضی مشخص شده اند پرداخت می گردد .لازم به توضیح است که عضویت در این بیمه هر سال یکبار در اردیبهشت ماه  انجام و بصورت اختیاری می باشد.

 

موضوع قرارداد :

عبارت است از پوشش بیمه ای کلیه بیمه شدگان در مقابل خطر فوت به هر علت (طبیعی ، بیماری و یا در اثر حادثه ) ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و قطعی ( کلی و جزئی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه کلیه بیمه شدگان در تمام اوقات شبانه روز در داخل و یا خارج از کشور .

تبصره 1 : حادثه : عبارتست از هرواقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خاجی که بدون قصد و اراده بیمه شده یا ذینفع بروز کرده باشد و منجربه فوت یا صدمه بدنی ( جرح ، نقص عضو و ازکارافتادگی ) بیمه شده گردد .

تبصره 2 : نقص عضو و از کارافتادگی دائم و قطعی ( کلی و جزیی ) : عبارتست از قطع یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی کار عضوی از اعضا بدن که ناشی از حادثه بوده و طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر ، وضعیت دائم قطعی داشته باشد.

بیمه شدگان :

عبارتند از کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته (رسمی _ پیمانی _ قراردادی )

تبصره : بیمه شدگان در بیمه عمر مکمل( مرگ طبیعی ) حداکثر تا سن 70 سالگی تمام و در بیمه حادثه (در اثر حادثه)حداکثر تا سن 75 سالگی تمام تحت پوشش می باشند .

 

ردیف

مدارك مورد نياز جهت دریافت بیمه عمر

1

کپی شناسنامه و كپي كارت ملي متوفی صفحه اول ، دوم وسوم (در صورت توضيحات كپي از صفحه توضيحات الزامي است)

2

کپی برابر اصل شده گواهی فوت

3

کپی برابر اصل شده آخرین حكم كارگزيني و فیش حقوقی متوفی

4

کپی برابر اصل شده آخرین حكم كارگزيني و فیش حقوقی سرپرست

5

در صورت ترخیص از بیمارستان کپی برابر اصل شده  گزارش پزشک قانونی

6

برابر اصل شدن تمامی مدارک فوق الذکر توسط دادگستری

7

در صورت دارا بودن هر دو بیمه عمر(مصوب و مکمل) از هر مدرک دو نسخه برابر اصل گردد

 

 

 نرخ بیمه عمر سال 94

 

نرخ بیمه عمر مصوب و مکمل

مبلغ کسر ماهانه عمر مصوب

مبلغ قابل پرداخت شرکت بیمه

مبلغ کسر ماهانه عمر مکمل(اختیاری)

مبلغ قابل پرداخت شرکت بیمه

32700ریال

50.000.000ریال

40875ریال

150.000.000ریال

 

دیدگاه‌ها