شرایط کلی صندوق وام ضروری رفاه آموزش و پرورش شهریار

نویسنده:ناشناس تعداد نظرات:0
تاریخ: 17 خرداد 1394 - 21:45
برچسب‌ها: 

1 - فرم وام از یکم تا دهم هر ماه به میزان دریافت کسورات (اقساط وام + پس انداز ماهانه اعضاء) برای متقاضیان صادر می گردد. و پس از تکمیل و بازگرداندن آن به رفاه در نوبت پرداخت قرار می گرید .

2 - حداقل پس انداز ابتدای اسفند ماه سال 1394  برای کلیه اعضاء 500.000 ریال می باشد و حداکثر2.500.000 ریالمی باشد.

3 - کارمزد وام های پرداختی یک درصد  می باشد.

4 - اعضای جدید می توانند در صورت تمایل 6 ماه بعد از شروع عضویت فرم نوبت وام دریافت نمایند.

5 - ضمانت برای تمامی وام ها یک نفراز نیروهای رسمی يا پيماني شاغل در آموزش و پرورش شهرستان شهریارالزامی می باشد.

6- بعد از کسر کسورات باید یک سوم حقوق باقی بماند در غیر این صورت مبلغ وام را هیئت مدیره مشخص می نماید نه ضریب پس انداز عضو.

7- اعضا می توانند جهت انصراف از صندوق ،  پس از اتمام آخرین قسط یا قطع پس انداز ماهانه ، فرم انصراف را تکمیل و حداکثر پس از سه ماه از تاریخ تقاضا ، موجودی خود را دریافت نمایند.

8 – افزایش و کاهش مبلغ پس انداز ماهانه ، هر 6 ماه یک بار (شهریور ماه و اسفند ماه)امکان پذیر می باشد.

تبصره :فقط افرادی که مبلغ پس انداز ماهانه آنان بیشتر از سقف وام پرداختی(پس انداز های بیشتر از 100.000.000 ریال ) باشد، می توانند در طول سال مبلغ پس انداز ماهانه خود را کاهش دهند.

9  - اعضاء تنها در صورت انتقال-اخراج-ماموریت دائم یا مرخصی بدون حقوق که منجر به قطع رابطه حقوقی عضو با اداره شود می توانند وام با پس انداز خودرا تسویه نمایند در غیر اینصورت به هیچ عنوان این امرمیسر نمی باشد.

10- سقف وام پرداختی 300.000.000 ریال می باشد.

11- ضریب وام (3) برابر میزان پس انداز ماهانه در زمان درخواست وام ، حــداکثرتا سقف وام بند(10)می باشدکه از این مبلغ 1 درصد به عنوان کارمزد کسر می گردد .

12- باز پرداخت اقساط وام ها با توجه به جدول قسط بندی زیر می باشد .

از مبلغ (به ریال)

تا مبلغ (به ریال)

بازپرداخت وام حداکثر  (ماه)

10,000,000

60,000,000

24 ماه

60,000,001

120,000,000

30 ماه

120,000,001

180,000,000

36 ماه

180,000,001

240,000,000

42 ماه

240,000,001

300,000,000

48 ماه

 

 

13- با توجه به اینکه امکان تغییر اقساط در زمان باز پرداخت وام مقدور نمی باشد لذا همکاران محترم نهایت دقت را در قسط بندی وام خود داشته باشند .

14- عضویت در این صندوق در فیش های حقوقی با عنوان پس انداز ماهانه مشخص شده است .

15 – نیروهای وردی به منطقه در صورت سابقه عضویت در صندوق منطقه قبلی خود با ارائه آخرین فیش حقوقی منطقه قبلی خود می توانند موجودی خود راحد اکثر تا شش ماه پس ازورود به صندوق وام این مدیریت واریز نمایند و پس از توقف شش ماه اولین تقاضای وام خود را دریافت نمایند . 

دیدگاه‌ها