بیمه

برای دانلود فایل وارد خبر شوید.

admin 15 آذر 1394
0نظر

ردیف

مدارك مورد نياز جهت هزینه کفن و دفن

admin 15 آذر 1394
0نظر

در صورت مراجعه بیمه شده داراي دفترچه کارمندي به مراکز غیر طرف قرارداد ، بارعایت ضوابط مربوطه هزینه درمان بیمه شده قابل محاسبه و پرداخت می باشد

admin 15 آذر 1394
برچسب‌ها:
0نظر

 

ضوابط  و حق بيمه خدمات درمانی كاركنان دولت

حق بيمه

admin 15 آذر 1394
0نظر

همکــــــــار گـــــرامی

در صورت  تغییرات در نوع بیمه و  یا تعداد افراد تحت تکفل که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده سریعاً  به کارشناسی رفاه مراجعه فرمایید .

1- در صورت استفاده از مرخصی بدون حقوق

admin 15 آذر 1394
0نظر

آدرس دفتر بیمه و دفاتر پیشخوان دولت

 

admin 15 آذر 1394
0نظر

مطابق این قرارداد ، مبلغ 32700 ریال به عنوان حق بیمه ماهانه از حقوق بیمه شده کسر و در صورت فوت یا از کارافتادگی دائم و قطعی مبلغ 50.000.000 ریال به افرادی که در فرم وصیت توسط متقاضی مشخص شده اند پرداخت می گردد .

admin 16 خرداد 1394
برچسب‌ها:
0نظر

صفحه‌ها