گزارش صندوق وام ضروری

نویسنده:ناشناس تعداد نظرات:0
تاریخ: 19 خرداد 1394 - 8:36
برچسب‌ها: 
فهرست اطلاعات آماري و اعتباري صندوق وام ضروري فرهنگيان شهرستان شهریاراز سال 1390 تا پایان مهرماه  سال 1394
رديف اعضاء  حداقل پاره‌ سهام  (ريال ) حداكثر پاره‌ سهام  (ريال) ميانگين وام پرداختي به اعضاء در سال 93 تعداد وام‌‌گيرندگان  سقف وام پرداختي (ريال ) جمع كل مبلغ وام پرداختي  
جمع كل
93 7,949 350,000 1,000,000 48,736,150 2,624 120,000,000 127,883,656,999
92 7,199 150,000 500,000 40,113,879 2,408 100,000,000 96,594,222,000
91 6,813 100,000 350,000 35,484,071 2,398 70,000,000 85,090,803,000
90 6,613 100,000 350,000 31,166,503 2,276 50,000,000 70,934,962,000

 

 

دیدگاه‌ها