مدارک بیمه خدمات درمانی بابت تعویض،ابطال،صدور اولیه و..

نویسنده:20833735 تعداد نظرات:0
تاریخ: 6 مهر 1395 - 8:54

مدارک مورد نیازبیمه بابت صدور،تعویض،ابطال و ....

 

مدارك مورد نياز جهت افزایش عائله

( نوزاد، ازدواج و افرایش تعداد افراد تحت پوشش)

* آخرين فيش حقوقي

    * تکمیل و تائید فرم افزایش عائله (دریافت فرم از رفاه)

       * رؤيت اصل و کپی شناسنامه + کارت ملی سرپرست و فرد مورد نظر

                * يك قطعه عكس جديد (4×3) براي افراد بالاي 2 سال سن

 

مدارك مورد نياز جهت صدور اوليه دفترچه

مخصوص همکاران جدید الستخدام و نیروهای ورودی

*اصل شناسنامه و كپي صفحه اول و دوم (در صورت توضيحات كپي از صفحه توضيحات الزامي است)

       *اولین حكم كارگزيني  (تاريخ اجراي حكم (استخدام، انتقال، انفصال، و ..

             *يك قطعه عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال

                  * اصل و کپی كارت ملي سرپرست وافراد تبعی

                      *تكميل فرم صدور اولیه (دریافت فرم از رفاه)

*نیروهای ورودی علاوه بر مدارک فوق حکم خروجی منطقه مبدا،حکم ورودی منطقه مقصد، نامه ابطال اداره بیمه منطقه مبدا،آخرین فیش حقوقی منطقه مبدا و اولین فیش حقوقی منطقه مقصد را نیز باید بهمراه داشته باشند.

 

مدارك مورد نياز جهت تعويض دفترچه

در صورت اتمام دفترچه

*آخرين فيش حقوقي

       *ارائه دفترچه قبلي (جهت اخذ برگ مشخصات(

           *رؤيت اصل شناسنامه فرزندان اناث بالاي 15 سال و ذكور بالاي 20 سال

                *يك قطعه عكس جديد (4×3) براي افراد بالاي 2 سال سن

تبصره 1: در صورت ادامه تحصيل ارائه گواهي تحصيلي جهت فرزندان ذكور بالاي22 سال  (در صورت عدم ادامه تحصيل پس از 22 سالگي ارائه گواهي كسر حق بيمه يا درج در فيش حقوقي مبني بر پرداخت حق بيمه بصورت تبعي 3 الزامي است(
در تعويض زودتر از سه ماه تأئيديه پزشك معتمد در ظهر برگ تعويض و يا تأئيد يكي از مراجع شوراي فني، الزامي مي باشد.
 

مدارك مورد نياز جهت ابطال دفترچه

فوت،طلاق، و عدم تمدید بیمه افراد تحت پوشش ،انتقال و مرخصی بدون حقوق

*دریافت نامه از رفاه بابت ابطال

     * اصل دفترچه بیمه افراد

           *عودت پاسخ نامه  ابطال به رفاه جهت اعمال در حقوق

 

مدارك لازم جهت صدور المثني دفترچه

در صورت مفقود شدن دفترچه

*اصل شناسنامه جهت رؤيت و كنترل

          *تحويل فرم تكميل شده درخواست المثني(دریافت فرم از رفاه)

                *عكس جديد(4×3) براي سنين بالاي 2 سال

                     *كنترل پرداخت حق بيمه به ازاء افراد خانوار (براساس آخرين فيش حقوقي(

 تبصره1: تحمل يك تا سه ماه انتظار براي دارندگان دفترچه بيمه در صندوق كاركنان دولت ، الزامي است.

 

مدارك مورد نياز جهت تمديد دفترچه

در صورتی که تاریخ اعتبار دفترچه به پایان رسیده باشد

*ارائه دفترچه فاقد تاريخ اعتبار (آخرين جلد(

      *عكس جديد(4×3) براي افراد بالاي 2 سال سن

            *اصل شناسنامه فرزندان اناث بالاي 15 سال و گواهي تحصيلي  فرزندان ذكور بالاي 20 سال

                * كنترل پرداخت حق بيمه به ازاء افراد خانواده (طبق آخرين  فيش(

                    *تصوير شناسنامه

 

دیدگاه‌ها