صندوق وام

صندوق وام ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش به استناد تصویب نامه هیات وزیران مصوبه شماره۶۸۶۰۰ مورخ ۱۳۶۲/۲/۳ تشکیل گردیدکه به منظور ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور دستورالعمل اجرائی آن توسط صندوق مرکزی وام ضروری وزارت آموزش و پرورش تدوین وبه شرح ذیل ابلاغ می گردد.

admin 19 خرداد 1394
0نظر

1 - فرم وام از یکم تا دهم هر ماه به میزان دریافت کسورات (اقساط وام + پس انداز ماهانه اعضاء) برای متقاضیان صادر می گردد. و پس از تکمیل و بازگرداندن آن به رفاه در نوبت پرداخت قرار می گرید .

ناشناس 17 خرداد 1394
برچسب‌ها:
0نظر