بیمه

ردیف

مدارك مورد نياز جهت هزینه کفن و دفن

admin 15 آذر 1394
0نظر

در صورت مراجعه بیمه شده داراي دفترچه کارمندي به مراکز غیر طرف قرارداد ، بارعایت ضوابط مربوطه هزینه درمان بیمه شده قابل محاسبه و پرداخت می باشد

admin 15 آذر 1394
برچسب‌ها:
0نظر

 

ضوابط  و حق بيمه خدمات درمانی كاركنان دولت

حق بيمه

admin 15 آذر 1394
0نظر

همکــــــــار گـــــرامی

در صورت  تغییرات در نوع بیمه و  یا تعداد افراد تحت تکفل که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده سریعاً  به کارشناسی رفاه مراجعه فرمایید .

1- در صورت استفاده از مرخصی بدون حقوق

admin 15 آذر 1394
0نظر

آدرس دفتر بیمه و دفاتر پیشخوان دولت

 

admin 15 آذر 1394
0نظر

مطابق این قرارداد ، مبلغ 32700 ریال به عنوان حق بیمه ماهانه از حقوق بیمه شده کسر و در صورت فوت یا از کارافتادگی دائم و قطعی مبلغ 50.000.000 ریال به افرادی که در فرم وصیت توسط متقاضی مشخص شده اند پرداخت می گردد .

admin 16 خرداد 1394
برچسب‌ها:
0نظر

به اطلاع کلیه مدیران محترم می رساند در خصوص بیمه حوادث دانش آموزی  نکاتی جهت انجام بهتر امور بیمه ای حضورتان اعلام می دارد که امید است موارد خواسته شده به نحو احسن انجام گردد ..

ناشناس 15 خرداد 1394
0نظر

صفحه‌ها