اساسنامه

ردیف

مدارك مورد نياز جهت هزینه کفن و دفن

admin 15 آذر 1394
0نظر

 

ضوابط  و حق بيمه خدمات درمانی كاركنان دولت

حق بيمه

admin 15 آذر 1394
0نظر

صندوق وام ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش به استناد تصویب نامه هیات وزیران مصوبه شماره۶۸۶۰۰ مورخ ۱۳۶۲/۲/۳ تشکیل گردیدکه به منظور ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور دستورالعمل اجرائی آن توسط صندوق مرکزی وام ضروری وزارت آموزش و پرورش تدوین وبه شرح ذیل ابلاغ می گردد.

admin 19 خرداد 1394
0نظر

به اطلاع کلیه مدیران محترم می رساند در خصوص بیمه حوادث دانش آموزی  نکاتی جهت انجام بهتر امور بیمه ای حضورتان اعلام می دارد که امید است موارد خواسته شده به نحو احسن انجام گردد ..

ناشناس 15 خرداد 1394
0نظر